Nyheter
 • Nordisk trästadskonferens 2024 i Åbo: Gård och stadsrum 5.-6.9.2024


 • Nordisk trästadskonferens 2024 i Åbo: Gård och stadsrum

  Torsdag 5. – Fredag 6 september 2024

  Exkursion till Nystad och Raumo lördag 7 september 2024

   

  Välkommen på nordisk trästadskonferens i Åbo 5 till 6 september 2024 med exkursion till Nystad och Raumo 7 september!

   

  Konferensen ordnas av Nätverket den nordiska trästaden, Föreningen för historiska städer i Finland, Bryggmaninstitutet och Åbo stad. Som konferenslokal fungerar Sigyn-salen i Åbo.  

   

  Temat ”Gård och stadsrum” omfattar många frågor i trästaden. En trästadsgård har ofta trädgård, på danska och norska ”have”. En gård har historiskt sett ofta omfattat flera byggnader, men idag är uthus ofta dåligt utnyttjade eller helt försvunna ur stadsmiljön. Stadsrum i trästäderna kan vara allt från handelsgator och centrumstråk till lantliga miljöer eller förortsgator. Även om gårdar ofta anses som en privat sfär, medan gator och torg är offentliga, kan denna uppdelning variera beroende på den verksamhet som pågår eller evenemang som ordnas på platsen.

   

  Konferensprogrammet i Åbo omfattar bland annat:

   

  Huvudföreläsare

  Bekräftade föreläsare 23 maj är:

  Professor emeritus Claes Caldenby om boken Landshövdingehus – typiskt göteborgskt.
  Professor Panu Savolainen med titel ” Sjuttonhundratalets trästad blev synlig! Rekonstruering av historiska trähus och stadsvyer ur syneprotokoll och brandförsäkringar”

  Universitetslärare Mia Åkerfelt om Hilda Hongell och uppkomst av trästaden Mariehamn.

   

  Tre parallella spår med föredrag av olika experter, forskare och andra med erfarenhet av praktiskt arbete med trästäder under dessa teman:

  -        Liv runt trähus

  -        Gårdsbyggnader

  -        Ytor, stadsrum och gård i trästäderna

   

  Kortexkursioner i Åbo eftermiddagen torsdagen den 5 september

  Festmiddag i Åbo slott på kvällen torsdagen den 5 september

  Exkursionsdag till trästäderna Nystad och Raumo lördagen den 7 september.

   

  Konferensens språk är skandinaviska, med engelska som hjälpspråk vid behov.

  Call for papers

   

  Vi efterlyser föredragshållare om trästaden kring konferensens tema! Presentationen kan gälla säväl praktisk restaurering och ombyggnad, verksamhet och aktiviteter i trästaden, forskning eller presentationer av böcker och publikationer. Räkna med ca 20 min presentationstid. Korta beskrivningar på högst 300 tecken ska skickas in till: historia@historiallisetkaupungit.fi senast i slutet av juni 2024.

   

  Praktisk information

  Mer detaljerat program, anmälning och information om hotell- och resereservationer publiceras vecka 24, d.v.s. 10-16 juni. Konferensavgift inklusive festmiddag är ca 200 euro. Exkursionen beräknas kosta ca 40 euro. Det slutgiltiga priset kan bekräftas först då vi har besked om miljöministeriets stöd för seminariet. 

   

  Åbo kan nås med färja från Stockholm, flyg från Stockholm via Arlanda. Buss eller tåg från Helsingfors-Vanda flygplats tar ca 2,5 timmar. Seminariet har finansiering från Svenska kulturfonden i Finland samt Centret av Konstfrämjande i Finland.

   

  Bakgrund

  Bevarandet av nordiska trästäder har förverkligats som samarbete mellan de nordiska länderna. Den första trästadskonferensen organiserades 1972 i Sandefjord, Norge. Baserat på den första fasen av samarbetet skyddades de flesta bevarade nordiska trästäderna och trästadsdelarna. I dag förverkligas samarbetet via nätverket Den Nordiska Trästaden. Nordiska trästadskonferenser har organiserats i Trondheim 2016, i Alingsås 2018 och i Helsingör 2021.

  Åbo är Finlands äldsta stad och centralort i Finlands tredje största stadsregion. Stadsplanen omvandlades till rutnätsstad efter stadsbranden 1827. Några 1700-tals trähus finns bevarade, Klosterbackens museum är det enda enhetliga området som är bevarat från den här tiden. Kring stadens centrum finns 1800-tals trähus i empire, nyrenässans och jugend, till exempel vid Biskopsgatan. De viktigaste trästadsinslagen är de planerade arbetarstadsdelarna Port Arthur och Martins från 1900-talets början och kåkstäder från 1800-1900-talen, som Nummis, Raunistula och Lill-Heikkilä utanför gamla stadsgränsen. Av Finlands storstäder har Åbo det största inslaget av träbebyggelse.

 • Utställning Älskade hatade betong - Brutalism i Finland på Sibeliusmuseum från 17 september
 •  

   

  Sibeliusmuseums nya utställning presenterar finländsk betongarkitektur. Utställningen Älskade hatade betong – Brutalism i Finland öppnar 17 september. Bland annat miniatyrmodeller och fotografier av brutalistiska byggnader visas upp. Utställningen baserar sig på faktaboksförfattaren och Bryggmaninstitutets ombudsman Mikko Laaksonens pågående bokprojekt Brutalismi Suomessa.

   

  Arkitekturstilen, som utmärks av rå betong, blev allmännare i Finland under 1960-talet. Stilen väcker känslor både för och emot. Älskade hatade betong – Brutalism i Finland presenterar flera så kallade betongbrutalistiska byggnader runt om i Finland. Miniatyrmodellerna och flertalet fotografier belyser kontrasten mellan byggnadernas inre och yttre. Sibeliusmuseum utgör den perfekta inramningen för utställningen eftersom den av Woldemar Baeckman planerade museibyggnaden även internationellt sett representerar karakteristisk betongbrutalism.

   

  I samband med utställningen ordnar Bryggmaninstitutet ett brutalismseminarium 22 september. Seminariets huvudtalare Guja Dögg föreläser om isländska Högna Sigurðardóttirs arkitektur. Seminariets språk är finska och engelska, programm:
  Finska:
  http://www.bryggman.fi/news/243/124/Brutalismi-seminaari-22-9-klo-13-16/d,Detail/
  Engelska:

  http://www.bryggman.fi/news/244/121/Seminar-and-exhibition-on-Brutalism-in-Sibelius-Museum/d,Detail/

   

  Betongtemat avspeglas även i verken och musiken i museets konserter under hösten. Temat betong sträcker sig från Sibeliusmuseums utställningsutrymmen till konsertsalen under hösten. Konserten Tiden steg ur havet 20 september bjuder på Carita Holmströms och Pauliina Isomäkis kompositioner. Isomäkis preludium är inspirerat av konsertsalens kolonner och takstruktur. På söndag 1 oktober uppför bander Pyramidit free jazz-klassiker från betongbrutalismens glansperiod, skiftet av 1960- och 70-talen, samt egen musik. 4 oktober ingår premiärer av betongbrutalistiska bagateller i Kari Ikonens och Matti Innanens konsert. Under Betongbrutalistisk afton 7 december ljuder Peter Ablingers, Laurence Cranes och James Tenneys avantgardistiska verk som kommenterar arkitekturstilen.

  Info om Sibeliusmuseums programm: https://sibeliusmuseum.fi/evenemang/

  Betongbrutalismrelaterade hyperboliska paraboloidformer kan beundras, förutom på utställningen, även i Konserthuset när Åbo filharmoniska orkester framför kompositör-arkitekt Iannis Xenakis musik 30 november. https://tfo.fi/

   

  Utställningen Älskade hatade betong – Brutalism i Finland är öppen i Sibeliusmuseum 17.9.2023–7.1.2024.

   

  Bekanta dig med bokprojektet Brutalismi Suomessa.

   https://www.facebook.com/BrutalismFinland/

  Sibeliusmuseum

  Biskopsgatan 17, Åbo

  Öppet on-sö kl. 11–16

  sibeliusmuseum.fi

   

  Foto: Hafsteinshús, Högna Sigurðardóttir 1965-68, Arnór Kári Egilsson

 • Finländsk betongbrutalism presenteras på Sibeliusmuseum 17 sep 2023 till 7 jan 2024
 •  

  Sibeliusmuseums nya utställning presenterar finländsk betongarkitektur. Utställningen Älskade hatade betong – Brutalism i Finland öppnar 17 september. Bland annat miniatyrmodeller och fotografier av brutalistiska byggnader visas upp. Utställningen baserar sig på faktaboksförfattaren och Bryggmaninstitutets ombudsman Mikko Laaksonens pågående bokprojekt Brutalismi Suomessa.

   

  Arkitekturstilen, som utmärks av rå betong, blev allmännare i Finland under 1960-talet. Stilen väcker känslor både för och emot. Älskade hatade betong – Brutalism i Finland presenterar flera så kallade betongbrutalistiska byggnader runt om i Finland. Miniatyrmodellerna och flertalet fotografier belyser kontrasten mellan byggnadernas inre och yttre. Sibeliusmuseum utgör den perfekta inramningen för utställningen eftersom den av Woldemar Baeckman planerade museibyggnaden även internationellt sett representerar karakteristisk betongbrutalism.

   

  I samband med utställningen ordnar Bryggmaninstitutet ett brutalismseminarium 22 september. Seminariets huvudtalare Guja Dögg föreläser om isländska Högna Sigurðardóttirs arkitektur.

   

  Betongtemat avspeglas även i verken och musiken i museets konserter under hösten. Betongbrutalismrelaterade hyperboliska paraboloidformer kan beundras, förutom på utställningen, även i Konserthuset när Åbo filharmoniska orkester framför kompositör-arkitekt Iannis Xenakis musik 30 november.

   

  Utställningen Älskade hatade betong – Brutalism i Finland är öppen i Sibeliusmuseum 17.9.2023–7.1.2024.

   

  Bekanta dig med bokprojektet Brutalismi Suomessa.

  https://www.facebook.com/BrutalismFinland

  Mer information om Åbo filharmoniska orkesters konsert.

  https://tfo.fi/fi/tapahtuma/titaaninen-sinfonia

   

  Sibeliusmuseum

  Biskopsgatan 17, Åbo

  Öppet on-sö kl. 11–18 (fr.o.m. 28.8 kl. 11–16)

  sibeliusmuseum.fi

 • Utställning: Bostadsarkitektur i Åbo 2 juni till 29 juli
 •  

  Bryggmaninstitutets temaår om bostadsarkitektur öppnas  med   en utställning i huvudbibliotekets utrymmen om bostadsarkitektur 1900-talets Åbo.

  I aulan i nybyggnadens nedre våning visas arbetarbostadsaktiebolag i trä, stenhus i centrum och början på det halvkommunala bostadsbyggandet. I övre våningen på fackavdelningen visas typegnahemshus, aravahöghus, förortsbyggande och höghus i centrum. Även bostadshus i Åbo ritade av Erik Bryggman och Alvar Aalto presenteras. Utställningens texter är på finska, svenska och engelska.

   

  Dessutom ingår i utställningenursprungliga modeller av bostads Ab Carenia, Köpmansgatan 2, ritad av Pekka Pitkänen 1960–1961 och Runosbacken bostadsområde, stadsplanerad av ATR-suunnittelu visas. Utställningen inkluderar också gamla byggnadsritningar, bostadsbroschyrer från 1950 – till 1970-tal och böcker om bostadsarkitektur kompletterar utställningen. 

  Bild: Mästaregatan, trähus av Alexander Nyström & J.E.Arola

   

  Åbo huvudbibliotek

  Slottsgatan 2

  mån - fre 09:00 - 20:00

  lör - sön 11:00 - 17:00

 • Utställning Inredningsarkitekt Carin Bryggman 100 år, Åbo slott
 •  

  Carin Bryggmans 100-årsjubileum till ära framställs hennes liv och planerings- och formgivningsarbeten på Åbo slott. Utställningen baserar sig på Åbo museicentrals samlingar: Carin Bryggmans fotografier samt inredningsplaner och möbelritningar gjorda av henne. Exempel på möbler som hon ritat finns utställda.

   

   

  Carin Bryggman arbetade nästan under hela sin karriär i Åbo och var stadens mest efterfrågade inredningsarkitekt på 1950–80-talen. Hennes långvarigaste och käraste formgivningsuppdrag var Åbo slott, i vars förnyelsearbete hon deltog från 1940-talet ända fram till 1990-talet.

   

  Carin Bryggmans (5.4.1920–7.4.1993) 100-årsjubileum till ära framställs hennes liv och planerings- och formgivningsarbeten på Åbo slott. Utställningen baserar sig på Åbo museicentrals samlingar: Carin Bryggmans fotografier samt inredningsplaner och möbelritningar gjorda av henne. Exempel på möbler som hon ritat finns utställda.

   

  Carin Bryggman startade en egen inredningsarkitektbyrå som en av de första kvinnorna i Finland. Hon ritade inredningen till hundratals lokaler. Bland dessa fanns både privata hem och offentliga lokaler såsom affärer, banker och restauranger. Bryggman ritade ofta möblerna själv. I sina arbeten framhävde hon ändamålsenlighet, skönhet, hållbarhet och kvalitet.

   

  Åbo slott var ett av de många objekten där Bryggman samarbetade med sin pappa, arkitekt Erik Bryggman. En annan viktig samarbetspartner var hennes make Uolevi Nuotio.

   

  Utställda finns möbler och lampor som Bryggman ritade för slottet och som har tydliga spår av slitage. Ett av målen med utställningen är att väcka diskussion just om hur hållbart hennes arbete var. Bryggman var ofta i offentligheten under sitt liv men glömdes bort efter sin död. Hennes planerings- och formgivningsarbeten har bäst bevarats i värdefulla offentliga lokaler som Åbo slott. Därför spelar Åbo museicentral en särskild roll i att vårda hennes livsarbete.

   

  Bryggman – insitutets roll


  Bryggman – institutet har förverkligad för utställninen bildspelet ”På spår av Carin Bryggman”, som presenterar Bryggmans delvis kvarstående projekt, resor och samarbetspartners. I tillägg i samband med utställningen publiceras senare intervjuer av samarbetspartners och presentationer av projekt förverkligade av Carin Bryggman.

   

  Det planeras också en föreläsningsserie om inredningsarkitektur för hösten 2020, om epidemisituation möjliggör det. Eventuella rundvandringar meddelas också separat..

   

  Utställningen Inredningsarkitekt Carin Bryggman 100 år

  Åbo slott 1.6.2020–7.3.2021

   

  Åbo slott är öppet må-sö kl. 10-18, fr.o.m. 1.9 ti-sö kl. 10-18.

   

  Bild: Sibeliusmuseum av Woldemar Baeckman (1965-1968) har inredning, t.ex stolar och belysningsarmatur av Carin Bryggman. Foto: Mikko Laaksonen

Sida 1 av 7 > >>