Nyheter
 • Talks on the architecture in the future in the cities with Eero Lundén


 •  

  Vad är konstens roll när man utforskar möjligheterna till nya byggnader? Kan museibyggnaden inverka på konstupplevelsen? Kan man påverka lärande genom arkitektoniska lösningar? Hur ser en arkitekt på framtidens städer? Hur ska arkitekter och stadsbor tillsammans skapa visioner för stadsrum?

   

  Finlands arkitekturmuseum, Bryggmaninstitutet samt Allan och Bo Hjelts konststiftelse har nöjet att bjuda in till en föreläsning med arkitekten Eero Lundén, grundare av Lundén Architecture Company.

   

  I föreläsningen diskuteras framtidens stadsarkitektur. Eero Lundén belyser särskilt byggande, arkitekturens framtid och urbaniseringens möjligheter men ger också exempel på arbetsmetoder och aktuella arkitektoniska verk och stadsplaneringsmål.

   

  ARCHITECTURE IN THE FUTURE IN CITIES – HELSINGFORS

   

  Onsdag 8.11.2017 kl. 16:30-17:30

   

  Finlands Arkitekturmuseum, Kaserngatan 24

   

  ARCHITECTURE IN THE FUTURE IN CITIES – ÅBO

   

  Torsdag 9.11.2017 kl. 18-19

   

  Magistratens mötessal, Brinkala, Gamla Stortorget

   

  Föreläsningen ges på engelska.

   

  Fritt inträde. Anmälan senast den 6.11: art@hjeltfoundations.org

   

  http://www.hjeltfoundations.org/lectures/eero-lunden

 • Bryggman – dagar i Mariehamn 27. – 28 augusti 2017

 • Stadsvandring, utställning och föredrag. FM Mikko Laaksonen.

  Utställning Erik Bryggmans arkitektur 28.8-13.9 i Mariehamns stadsbibliotek.

  Föreläsning Erik Bryggman - en nordisk arkitekt måndag 28 augusti kl.18.30 Mariehamns bibliotek. Föredrag är på svenska, med finska och engelska bildtexter. Utdelning av Chiewitzpriset 2017 av stadsutvecklingsnämnden.

  Stadsvandring Erik Bryggmans och Lars Soncks arkitektur Söndag 27 augusti kl. 16-18. Samling Bio Savoy, Nygatan 14. Guidning på både svenska och finska

  Samarrangemang med Bryggman-Institutet. www.bryggman.fi
  Kultur-bibliotek & stadsarkitektkansliet Mariehamns stad. www.mariehamn.ax

 • Bryggman – rundvandringar sommaren 2017: 30 maj 4. 11. 15. jun
 • Erik Bryggman och samtida i IV och V stadsdelar

  Ti 30. maj kl 17-19

  Från Såtalaisplatsen (mellan Mårtensgatan 7 och 11)

  Arkitekturvandring i Pargas sö 4 juni kl 12-14

  Vid rundvandringen bekantar vi oss med Erik Bryggmans Pargas begravningskapell (1929-1930), Pargas hjältegrav (1941-1953), Pargas medeltida stenkyrka, Pargas Malmen och Erik Bryggmans Pargas Malms skola (1953).

  Rundvandring 2 h på svenska och finska, början vid Pargas kyrka (hjältegraven), Kyrkoesplanaden 4

  Erik Bryggman, Alvar Aalto ja funktionalisms tillkomst i Finland rundvandring sö 11 juni kl 13-15

  Turun sanomat – husen, Köpmansgatan 5

  Woldemar Baeckman – arkitekturrundvandring tor 15. juni kl  16-18

  Woldemar Baeckman (1911-1994) var en av ledande finlandssvenska arkitekter. Han hade framgång med sin samarbetspartner Hugo Harmia (1907-1952) i många arkitekturtävlingar, såsom Haka-kvarteret i Helsingfors, Helsingfors handelshögskola och Åbo sparbanks hus vid Stålarmsgatan. Efter Erik Bryggmans för han blev Åbo akademis arkitekt, som planerade bl.a. Åbo Akademis biblioteks utbyggnad, (1956-1957), bostadshuset Tavastgatan 30 (1960-1961), Sibeliusmuséet (1966-1968) samt Gadolinia (1969).

  Vid turen bekantar vi oss även med arkitektur av Baeckmans samtida, såsom Åbo stadsteaterns omgivning och Mårtensbacken.

  Från Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17

  Guide Bryggman-institutets representant, FM Mikko Laaksonen

  Guidning på finska och 4 och 11 juni även på svenska. Platsreservationer och frågor info@bryggman.fi

  Grundpris 10 euro för 2 timmars guidning, under 18 år, student, arbetslös och pensionär 5 e. Rundvandringar kan gå över branta backar eller trappor, fråga guiden eller info@bryggman.fi om du behöver anpassning.

   Guiden säljer böcker: Erik Bryggmans  arkitektur  50 e. För en bokköp en besökare till vandringen gratis

 • Erik Bryggmans arkitektur – föreläsning i Stockholm 19 april 2017 kl 18
 • Sampo-huset, Erik Bryggman 1936-1938, nordiska arkitekter besökte huset vid Nordiska arkitektdagar 1939

  Foto Milla Järvipetäjä

   

   

  Bryggman-institutets representant, konstvetaren Mikko Laaksonen, föreläser i Konstakademin i Stockholm om Erik Bryggmans arkitektur baserad på sin ny bok. Föreläsningen är i hörsalen, Fredsgatan 12, Stockholm kl 18-20.

  Erik Bryggman (1891–1955) var en av sin tids mest betydelsefulla finländska arkitekter. I början av sin karriär ritade han i Åbo flera bostadshus som företräder nordisk klassicism. Under åren 1927–1929 förde Bryggman funktionalismen till Finland, tillsammans med Alvar Aalto och Hilding Ekelund. Åbomässan, som 1929 planerades av Aalto och Bryggman, utgjorde ett manifest för funktionalismen. Vierumäki idrottsinstitut (1931–1936), Åbo Akademis boktorn (1934–1935) och Sampo-huset (1936–1938) är centrala funktionalistiska arbeten i Finland. Åbo uppståndelsekapell (1938–1941) befäste den modernistiska arkitekturen i finländskt kyrkobyggande. Under återuppbyggnadstiden skapade Bryggman flera skolor, sjukhus och bostadshus. Arkitektens sista arbeten var Villmanstrand, Lojo och Furumo begravningskapell samt Åbo slotts restaurering, som fullbordades efter arkitektens död.

  Representant Laaksonen är på studieresa i Sverige från 18 april till 1 maj för att forska Erik Bryggmans nordiska samarbetsnätverk. Han söker information om Bryggmans samarbete med t.ex. Nils Ahrbom, Gunnar Asplund, Sture Frölen, Sigurd Lewerentz, Sven Markelius, Hans Westman och Helge Zimdahl. Laaksonen besöker slott som Bryggman besökte som förebild för Åbo slotts restaurering. Också arkitektursamarbetet mellan Åbo och Göteborg står i fokus. Laaksonen utreder vad hände med Bryggmans svenska projekt, krematoriekapellet i Varberg (1948-1952, inte byggd) och direktör A.G. Sjögrens villa i Ulvåsa nära Motala (1944-1945).

 • Erik Bryggmans arkitektur: Bokpresentation tor. 15 december kl. 18-20, Argentina-sal, Kåren, Tavastgatan 22, Åbo


 •  

  Författaren, Mikko Laaksonen, presenterar den nya boken, med betoning på nya fynd och uppgifter. Presentationen sker på finska, men presentationstexter och boken finns även på svenska och författaren svarar till frågor på svenska.

  Erik Bryggman (1891–1955) var en av sin tids mest betydelsefulla finländska arkitekter. I början av sin karriär ritade han i Åbo flera bostadshus som företräder nordisk klassicism, och som anses höra till de förnämsta representanterna för denna stilriktning i Finland. Under åren 1927–1929 förde Bryggman funktionalismen till Finland, tillsammans med Alvar Aalto och Hilding Ekelund. Åbomässan, som 1929 planerades av Aalto och Bryggman, utgjorde ett manifest för funktionalismen. Vierumäki idrottsinstitut (1931–1936), Åbo Akademis boktorn (1934–1935) och Sampo-huset (1936–1938) är centrala funktionalistiska arbeten i Finland. Åbo uppståndelsekapell (1938–1941) befäste den modernistiska arkitekturen i finländskt kyrkobyggande.

  Under återuppbyggnadstiden skapade Bryggman flera skolor, sjukhus och bostadshus. Boken behandlar också arkitektens sista arbeten: Villmanstrand, Lojo och Furumo begravningskapell – byggnader som inte fått mycket uppmärksamhet i tidigare publikationer om Bryggman. Boken presenterar även enskilda objekt som är centrala i Bryggmans produktion, såsom privathus, lantgårdar och sommarstugor.

  Boken Erik Bryggmans arkitektur presenterar alla Bryggmans förverkligade arbeten, och utöver dessa tar boken upp betydelsefulla arbeten som inte förverkligats men som påverkat utvecklingen av Bryggmans arkitektur. Boken illustreras av historiska och nutida fotografier samt bilder ur Erik Bryggmans teckningssamling. Boken är avsedd för forskare, studerande, och alla som intresserar sig för modern arkitektur.

  Från bokpresentationen kan man köpa boken för 50 euro.

  FM, faktaboksförfattare Mikko Laaksonen, f. 1975, är Bryggman-institutets ombudsman. Han har tidigare skrivit böckerna Turun puutalot (2016), Turun seutu kartoin (2015), Turun seudun arkkitehtuuriopas (2013, tillsammans med Juri Nummelin) samt Turun raitiotiet – Åbo spårvägar – Turku Tramways (2008).

  Rakennustieto Oy, 2016

  ISBN 978-952-267-164-6 (på svenska)

  B5, 232 sidor, ca 400 bilder

  Pris 55€

  www.rakennustieto.fi

Sida 1 av 6 > >>