Nyheter
 • Erik Bryggmans arkitektur: Bokpresentation tor. 15 december kl. 18-20, Argentina-sal, Kåren, Tavastgatan 22, Åbo


 •  

  Författaren, Mikko Laaksonen, presenterar den nya boken, med betoning på nya fynd och uppgifter. Presentationen sker på finska, men presentationstexter och boken finns även på svenska och författaren svarar till frågor på svenska.

  Erik Bryggman (1891–1955) var en av sin tids mest betydelsefulla finländska arkitekter. I början av sin karriär ritade han i Åbo flera bostadshus som företräder nordisk klassicism, och som anses höra till de förnämsta representanterna för denna stilriktning i Finland. Under åren 1927–1929 förde Bryggman funktionalismen till Finland, tillsammans med Alvar Aalto och Hilding Ekelund. Åbomässan, som 1929 planerades av Aalto och Bryggman, utgjorde ett manifest för funktionalismen. Vierumäki idrottsinstitut (1931–1936), Åbo Akademis boktorn (1934–1935) och Sampo-huset (1936–1938) är centrala funktionalistiska arbeten i Finland. Åbo uppståndelsekapell (1938–1941) befäste den modernistiska arkitekturen i finländskt kyrkobyggande.

  Under återuppbyggnadstiden skapade Bryggman flera skolor, sjukhus och bostadshus. Boken behandlar också arkitektens sista arbeten: Villmanstrand, Lojo och Furumo begravningskapell – byggnader som inte fått mycket uppmärksamhet i tidigare publikationer om Bryggman. Boken presenterar även enskilda objekt som är centrala i Bryggmans produktion, såsom privathus, lantgårdar och sommarstugor.

  Boken Erik Bryggmans arkitektur presenterar alla Bryggmans förverkligade arbeten, och utöver dessa tar boken upp betydelsefulla arbeten som inte förverkligats men som påverkat utvecklingen av Bryggmans arkitektur. Boken illustreras av historiska och nutida fotografier samt bilder ur Erik Bryggmans teckningssamling. Boken är avsedd för forskare, studerande, och alla som intresserar sig för modern arkitektur.

  Från bokpresentationen kan man köpa boken för 50 euro.

  FM, faktaboksförfattare Mikko Laaksonen, f. 1975, är Bryggman-institutets ombudsman. Han har tidigare skrivit böckerna Turun puutalot (2016), Turun seutu kartoin (2015), Turun seudun arkkitehtuuriopas (2013, tillsammans med Juri Nummelin) samt Turun raitiotiet – Åbo spårvägar – Turku Tramways (2008).

  Rakennustieto Oy, 2016

  ISBN 978-952-267-164-6 (på svenska)

  B5, 232 sidor, ca 400 bilder

  Pris 55€

  www.rakennustieto.fi

 • Erik Bryggmans 125-årsjubileum, programm augusti – september 2016


 • Erik Bryggmans festår fortsätter i augusti och september med flera rundvandringar och utställninar. Föutom Åbonejden ordnas evenemang i Pargas, Kimito, Pemar, Tammerfors och Vanda.

   

  Här presenteras den programm, som är antingen på svenska, där guidning kan fås på svenska på begäran, utställningar som är mest trespråkiga finska – svenska – engelska och presentationer där visuell material är också på svenska. Det finns också några guidningar som är endast på finska.

  Kontrollera uppdaterad programm: www.bryggman.fi

  Platsreservationer och frågor info@bryggman.fi

   

  Arkitekturrundvandringar
  Grundpris 10 euro för 2 timmars guidning, under 18 år, student, arbetslös och pensionär 5 e. Avvikande priser märkta.

  Rundvandringar kan gå över branta backar eller trappor, fråga guiden eller info@bryggman.fi om du behöver anpassning. Fråga guide för guidning på svenska.

   

  Arkitekturrundvanrding i Pargas ti 2. Augusti  17 – 19

  Vid rundvandringen bekantar vi oss med Erik Bryggmans Pargas begravningskapell (1929-1930), Pargas hjältegrav (1941-1953), Pargas medeltida stenkyrka, Pargas Malmen och Erik Bryggmans Pargas Malms skola (1953).

  Rundvandring 2 h på svenska och finska, början vid Pargas kyrka (hjältegraven), Kyrkoesplanaden 4

  Guide Mikko Laaksonen

   

  Erik Bryggmans arkitektur-guidning i Kimito  lö 13. augusti kl 12-14

  Turen presenterar Erik Bryggmans projekt i Kimio kyrkby: Kimito sparbank 1923-1924, Kimito hjältegrav 1948-1954 och Kimito församlingshems förändring 1948-1949. I tillägg besöks Kimito medeltida kyrka.

  Rundvandring 2 h på svenska och finska

  Början Villa Lande, Engelsbyvägen  8, Kimito

  Guide Mikko Laaksonen

  Villa Lande öppet från kl 11.30 för att bekanta med utställningen

   

  Erik Bryggman, Alvar Aalto ja funktionalisms tillkomst i Finland rundvandring tis 16 augusti kl 17-19

  Rundvandringen bekantar oss med Alvar Aaltos och Erik Bryggmans klassiscistika och funktionalistiska byggnader från 1920-talets slut och 1930-talets början i Åbo centrum. Aalto och Bryggman introducerade funktionalism i Finland och planerade Åbomässan 1929, funktionalismens viktigaste manifest i Finland. Aaltos Lantmannaförbundshus, Standardhyreshus och Turun sanomat – hus och Bryggmans Atrium, Societetshus och Hospitz Betel berättar om skiftet från nordisk klassicism till funktionalism. Som slut besöks Åbomässans plats, Samppalinnabacken.

  Rundvandring 2 h, på rutten finns branta sluttningar och steg

  Guide Mikko Laaksonen

  Guidning på finska, på begäran på svenska eller engelska

  Början: Turun sanomat-huset, Köpmansgatan 5

   

  Erik Bryggmans arkitektur och samtida arkitektur i Åbo campusområde – 9 september 2016 guidningar

  Kl 10 – 12 1940-1960-tals kampusarkitektur: Kåren – Chemicum – Åbo Akademis bibliotek – Sibelius-museet – Ervis universitet – TYY:s studenthus. Början Kåren, Tavastgatan 22

  Kl 13 – 15 Nyare kampusarkitektur: Kasernområdet av universitetet, Åbo Akademis ASA och Arken, Axelias utbyggnad, Ervis universitets renovering. Guide Mikko Laaksonen. Början TYY:s studenthus., Rektoråkersgatan 2

  Kl 16 - 18 1940-1960-tals kampusarkitektur: Kåren – Chemicum – Åbo Akademis bibliotek – Sibelius-museet – Ervis universitet – TYY:s studenthus. Början Kåren, Tavastgatan 22

  Fri för studenter och doktorander med studentkort, andra 5 e

   

  Krigstid och efterkrigstids Pansio sö 11. sept kl 13-15

  Guiding presenterar Pansio skola, Erik Bryggmans Laivateollisuusområde.  

  Guidad tur 2 h, början Pansio skola, Pernovägen 29

  Guide  Mikko Laaksonen

   

  Erik Bryggman och 1940-50-talsarkitektur to 15.9 kl 18-20

  Turen bekantar oss med efterkrigsarkitektur i Åbo centrum, förutom Erik Bryggmans arbeten också bland andra projekt av Woldemar Baeckman, Erik Lindroos, Viljo Laitsalmi och Olli Kestilä.

  Guidning 2 h

  Början vid Åbolands sjukhus

  Guide Mikko Laaksonen

   

  Andra evenemang

   

  Erik Bryggmans arkitektur, utställning i Kimito 1. – 25 augusti  

  Villa Lande, Engelsbyvägen 8, Kimito

  Öppet må – fre kl 10-18

  Fri entré

   

  Bryggman-programm hos Tammerfors arkitekturvecka må 29.augusti

  Miniseminarium i Vapriikki kl 15-17 om efterkrigstidens arkitektur

  Rundvandring i Tammerfors centrum 18-20, början från Teiskontie 2

   

  Erik Bryggmans projekt för industri, Me-huset, Perno, september

  Utställning vid Fingerroos stiftelsens Me-hus, servicecentrum Höveli,  Hyrköistentie 26-28
  Tidpunkt preciseras.

   

  Erik Bryggmans arkitektur och samtida arkitektur i Åbo campusområde – evenemang 9 september 2016

  Miniseminarium 8 sept. Programmet preciseras.

   

  Deltagande i Furumo kapells jubileumvecka i Vanda 19 till 24 september Programmet preciseras.

 • Bryggman - utställning i Nagu 23 juni till 31 juli


 • Utställningen "Erik Bryggmans arkitektur" besöker för juli Nagu, mötesplatsen i Skärgårdshavet. Utställningen presenterar en urval av Erik Bryggmans arkitektur, med tyngdpunkt i Pargas och Nagu.

  Fri entré.

  Nagusalen, Viksvägen 7 B

  23 juni  - 31 juli 2016

  ons – fre kl 10 -18

  lör  10 - 15 • Bryggman - dagen i Pargas 17 Maj kl 17-20

 • Som en del av arkitekt Erik Bryggmans (1891-1955) 125-årsjubileum ordnas Bryggman – dag i Pargas 17 maj i samarbete mellan Bryggman-institutet och Pargas stad, med föreläsning kl. 17 och rundvandring kl. 18-20.

  Pargas begravningskapell, 1929-1930, var Erik Bryggmans första internationellt publicerad arbete, som presenterades i tyska tidskriften Bauwelt 1935. Byggnadskroppen har formen av ett klassiskt tempel, men har inget ornament. Den framlidna kommer in i kapellet utanför gravplatsens mur i nedre våningen, kommer upp till kapellen och efter jordfästningsceremonin eskorteras till begravningsplatsen. Även Pargas hjältegrav är planerad av Bryggman mellan 1941 och 1952.

  Malms skola, 1950-1955, delfinansierades av Helsingborgs stad. Byggnaden med sina svagt lutande sadeltak liknar dansk och svensk skolarkitektur, särskilt Nils Ahrboms och Helge Zimdahls arbeten. I huvudflygeln är alla klasser placerade på södra sidan av byggnadskroppen. Tegel i flygeln med lärarrummet kopplar byggnaden till dansk tegelarkitektur som C.F. Møllers Aarhus Universitet. I gaveln av gymnastikhallen finns en relief av Heikki Nieminen. En rasthall med tegelgolv kopplar de olika volymerna. Utbyggnaden, ritad av Pekka Mäki och Silja Törnström från Sigge 2005 är placerat enligt Bryggmans förslag för utbyggnad och anpassad till huvudbyggnadens stil.

  Bryggman ritade också flera villor och bondgård runt Pargas och även i Nagu. Dessa privata byggnader visas i utställningen och föreläsning i urval. Dom kommer att presenteras i sin helhet i boken ”Erik Bryggmans arkitektur” som kommer ut under hösten.

  Föreläsning: ”Erik Bryggmans arkitektur och nordiska inflytanden – gravkapell och skolor”. Mikko Laaksonen kl 17 Malms skola, Parsbyvägen 12, Pargas

  Rundvandring: Malms skola, Pargas medeltida kyrka, Pargas begravningskapell och Gamla Malmen kl 18-20, start vid Malms skola, Parsbyvägen 12, Pargas. Guide Mikko Laaksonen. Avgiftsfri

  Programm är tvåspråkig svenska – finska.

  Erik Bryggmans arkitektur – utställingen i Pargas 17 maj till 3 juni i stadhusets matsal, Strandvägen 28.

 • Urval ur Erik Bryggmans samling vid Åbo Akademis bibliotek, utställning 11.-19 maj 2016


 • OBS! Utställningen är förlängd till 19 maj.

   

  Arkitekt Erik Bryggmans (1891–1955) och hans dotter, inredningsarkitekt Carin Bryggmans (19201993) samling vid Åbo Akademis bibliotek innehåller privat brev- och kortmaterial, annat skriftligt material samt ca 5000 bilder. Erik Bryggmans ritningar finns vid Finlands arkitekturmuseum i Helsingfors.

   

  Utställingen i Åbo Akademins biblioteks aula visar en urval från samlingarna samt tre planscher från "Erik Bryggmans arkitektur i Åboregionen" – utställningen.

   

  Postkorten i Erik Bryggmans samlingar är viktiga källor till information om hans resor och kontakter. Han gjorde många studieresor, bland andra 1920 och 1927 till Italien, 1931 till Polen, Tyskland och Danmark och 1937 till Norge. Han skickade då ofta kort till sina barn Carin (19201993) och Johan (19231994). Många av korten är från arkitektkollegor, såsom Hilding Ekelund och Eva Kuhlefelt-Ekelund och Aino och Alvar Aalto. Förutom dom visas brev från konstärer som Jussi Vikainen och Aarne Niinivirta till Bryggman.

   

  Åbo Akademis boktorn, Domkyrkogatan 2, Erik Bryggman 1934-1935, Woldemar Baeckman 1957

  Må - tor öppet 10-20
Sida 1 av 5 > >>