Nyheter
 • Bryggman – rundvandringar sommaren 2017: 30 maj 4. 11. 15. jun
 • Erik Bryggman och samtida i IV och V stadsdelar

  Ti 30. maj kl 17-19

  Från Såtalaisplatsen (mellan Mårtensgatan 7 och 11)

  Arkitekturvandring i Pargas sö 4 juni kl 12-14

  Vid rundvandringen bekantar vi oss med Erik Bryggmans Pargas begravningskapell (1929-1930), Pargas hjältegrav (1941-1953), Pargas medeltida stenkyrka, Pargas Malmen och Erik Bryggmans Pargas Malms skola (1953).

  Rundvandring 2 h på svenska och finska, början vid Pargas kyrka (hjältegraven), Kyrkoesplanaden 4

  Erik Bryggman, Alvar Aalto ja funktionalisms tillkomst i Finland rundvandring sö 11 juni kl 13-15

  Turun sanomat – husen, Köpmansgatan 5

  Woldemar Baeckman – arkitekturrundvandring tor 15. juni kl  16-18

  Woldemar Baeckman (1911-1994) var en av ledande finlandssvenska arkitekter. Han hade framgång med sin samarbetspartner Hugo Harmia (1907-1952) i många arkitekturtävlingar, såsom Haka-kvarteret i Helsingfors, Helsingfors handelshögskola och Åbo sparbanks hus vid Stålarmsgatan. Efter Erik Bryggmans för han blev Åbo akademis arkitekt, som planerade bl.a. Åbo Akademis biblioteks utbyggnad, (1956-1957), bostadshuset Tavastgatan 30 (1960-1961), Sibeliusmuséet (1966-1968) samt Gadolinia (1969).

  Vid turen bekantar vi oss även med arkitektur av Baeckmans samtida, såsom Åbo stadsteaterns omgivning och Mårtensbacken.

  Från Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17

  Guide Bryggman-institutets representant, FM Mikko Laaksonen

  Guidning på finska och 4 och 11 juni även på svenska. Platsreservationer och frågor info@bryggman.fi

  Grundpris 10 euro för 2 timmars guidning, under 18 år, student, arbetslös och pensionär 5 e. Rundvandringar kan gå över branta backar eller trappor, fråga guiden eller info@bryggman.fi om du behöver anpassning.

   Guiden säljer böcker: Erik Bryggmans  arkitektur  50 e. För en bokköp en besökare till vandringen gratis

 • Erik Bryggmans arkitektur – föreläsning i Stockholm 19 april 2017 kl 18
 • Sampo-huset, Erik Bryggman 1936-1938, nordiska arkitekter besökte huset vid Nordiska arkitektdagar 1939

  Foto Milla Järvipetäjä

   

   

  Bryggman-institutets representant, konstvetaren Mikko Laaksonen, föreläser i Konstakademin i Stockholm om Erik Bryggmans arkitektur baserad på sin ny bok. Föreläsningen är i hörsalen, Fredsgatan 12, Stockholm kl 18-20.

  Erik Bryggman (1891–1955) var en av sin tids mest betydelsefulla finländska arkitekter. I början av sin karriär ritade han i Åbo flera bostadshus som företräder nordisk klassicism. Under åren 1927–1929 förde Bryggman funktionalismen till Finland, tillsammans med Alvar Aalto och Hilding Ekelund. Åbomässan, som 1929 planerades av Aalto och Bryggman, utgjorde ett manifest för funktionalismen. Vierumäki idrottsinstitut (1931–1936), Åbo Akademis boktorn (1934–1935) och Sampo-huset (1936–1938) är centrala funktionalistiska arbeten i Finland. Åbo uppståndelsekapell (1938–1941) befäste den modernistiska arkitekturen i finländskt kyrkobyggande. Under återuppbyggnadstiden skapade Bryggman flera skolor, sjukhus och bostadshus. Arkitektens sista arbeten var Villmanstrand, Lojo och Furumo begravningskapell samt Åbo slotts restaurering, som fullbordades efter arkitektens död.

  Representant Laaksonen är på studieresa i Sverige från 18 april till 1 maj för att forska Erik Bryggmans nordiska samarbetsnätverk. Han söker information om Bryggmans samarbete med t.ex. Nils Ahrbom, Gunnar Asplund, Sture Frölen, Sigurd Lewerentz, Sven Markelius, Hans Westman och Helge Zimdahl. Laaksonen besöker slott som Bryggman besökte som förebild för Åbo slotts restaurering. Också arkitektursamarbetet mellan Åbo och Göteborg står i fokus. Laaksonen utreder vad hände med Bryggmans svenska projekt, krematoriekapellet i Varberg (1948-1952, inte byggd) och direktör A.G. Sjögrens villa i Ulvåsa nära Motala (1944-1945).

 • Erik Bryggmans arkitektur: Bokpresentation tor. 15 december kl. 18-20, Argentina-sal, Kåren, Tavastgatan 22, Åbo


 •  

  Författaren, Mikko Laaksonen, presenterar den nya boken, med betoning på nya fynd och uppgifter. Presentationen sker på finska, men presentationstexter och boken finns även på svenska och författaren svarar till frågor på svenska.

  Erik Bryggman (1891–1955) var en av sin tids mest betydelsefulla finländska arkitekter. I början av sin karriär ritade han i Åbo flera bostadshus som företräder nordisk klassicism, och som anses höra till de förnämsta representanterna för denna stilriktning i Finland. Under åren 1927–1929 förde Bryggman funktionalismen till Finland, tillsammans med Alvar Aalto och Hilding Ekelund. Åbomässan, som 1929 planerades av Aalto och Bryggman, utgjorde ett manifest för funktionalismen. Vierumäki idrottsinstitut (1931–1936), Åbo Akademis boktorn (1934–1935) och Sampo-huset (1936–1938) är centrala funktionalistiska arbeten i Finland. Åbo uppståndelsekapell (1938–1941) befäste den modernistiska arkitekturen i finländskt kyrkobyggande.

  Under återuppbyggnadstiden skapade Bryggman flera skolor, sjukhus och bostadshus. Boken behandlar också arkitektens sista arbeten: Villmanstrand, Lojo och Furumo begravningskapell – byggnader som inte fått mycket uppmärksamhet i tidigare publikationer om Bryggman. Boken presenterar även enskilda objekt som är centrala i Bryggmans produktion, såsom privathus, lantgårdar och sommarstugor.

  Boken Erik Bryggmans arkitektur presenterar alla Bryggmans förverkligade arbeten, och utöver dessa tar boken upp betydelsefulla arbeten som inte förverkligats men som påverkat utvecklingen av Bryggmans arkitektur. Boken illustreras av historiska och nutida fotografier samt bilder ur Erik Bryggmans teckningssamling. Boken är avsedd för forskare, studerande, och alla som intresserar sig för modern arkitektur.

  Från bokpresentationen kan man köpa boken för 50 euro.

  FM, faktaboksförfattare Mikko Laaksonen, f. 1975, är Bryggman-institutets ombudsman. Han har tidigare skrivit böckerna Turun puutalot (2016), Turun seutu kartoin (2015), Turun seudun arkkitehtuuriopas (2013, tillsammans med Juri Nummelin) samt Turun raitiotiet – Åbo spårvägar – Turku Tramways (2008).

  Rakennustieto Oy, 2016

  ISBN 978-952-267-164-6 (på svenska)

  B5, 232 sidor, ca 400 bilder

  Pris 55€

  www.rakennustieto.fi

 • Erik Bryggmans 125-årsjubileum, programm augusti – september 2016


 • Erik Bryggmans festår fortsätter i augusti och september med flera rundvandringar och utställninar. Föutom Åbonejden ordnas evenemang i Pargas, Kimito, Pemar, Tammerfors och Vanda.

   

  Här presenteras den programm, som är antingen på svenska, där guidning kan fås på svenska på begäran, utställningar som är mest trespråkiga finska – svenska – engelska och presentationer där visuell material är också på svenska. Det finns också några guidningar som är endast på finska.

  Kontrollera uppdaterad programm: www.bryggman.fi

  Platsreservationer och frågor info@bryggman.fi

   

  Arkitekturrundvandringar
  Grundpris 10 euro för 2 timmars guidning, under 18 år, student, arbetslös och pensionär 5 e. Avvikande priser märkta.

  Rundvandringar kan gå över branta backar eller trappor, fråga guiden eller info@bryggman.fi om du behöver anpassning. Fråga guide för guidning på svenska.

   

  Arkitekturrundvanrding i Pargas ti 2. Augusti  17 – 19

  Vid rundvandringen bekantar vi oss med Erik Bryggmans Pargas begravningskapell (1929-1930), Pargas hjältegrav (1941-1953), Pargas medeltida stenkyrka, Pargas Malmen och Erik Bryggmans Pargas Malms skola (1953).

  Rundvandring 2 h på svenska och finska, början vid Pargas kyrka (hjältegraven), Kyrkoesplanaden 4

  Guide Mikko Laaksonen

   

  Erik Bryggmans arkitektur-guidning i Kimito  lö 13. augusti kl 12-14

  Turen presenterar Erik Bryggmans projekt i Kimio kyrkby: Kimito sparbank 1923-1924, Kimito hjältegrav 1948-1954 och Kimito församlingshems förändring 1948-1949. I tillägg besöks Kimito medeltida kyrka.

  Rundvandring 2 h på svenska och finska

  Början Villa Lande, Engelsbyvägen  8, Kimito

  Guide Mikko Laaksonen

  Villa Lande öppet från kl 11.30 för att bekanta med utställningen

   

  Erik Bryggman, Alvar Aalto ja funktionalisms tillkomst i Finland rundvandring tis 16 augusti kl 17-19

  Rundvandringen bekantar oss med Alvar Aaltos och Erik Bryggmans klassiscistika och funktionalistiska byggnader från 1920-talets slut och 1930-talets början i Åbo centrum. Aalto och Bryggman introducerade funktionalism i Finland och planerade Åbomässan 1929, funktionalismens viktigaste manifest i Finland. Aaltos Lantmannaförbundshus, Standardhyreshus och Turun sanomat – hus och Bryggmans Atrium, Societetshus och Hospitz Betel berättar om skiftet från nordisk klassicism till funktionalism. Som slut besöks Åbomässans plats, Samppalinnabacken.

  Rundvandring 2 h, på rutten finns branta sluttningar och steg

  Guide Mikko Laaksonen

  Guidning på finska, på begäran på svenska eller engelska

  Början: Turun sanomat-huset, Köpmansgatan 5

   

  Erik Bryggmans arkitektur och samtida arkitektur i Åbo campusområde – 9 september 2016 guidningar

  Kl 10 – 12 1940-1960-tals kampusarkitektur: Kåren – Chemicum – Åbo Akademis bibliotek – Sibelius-museet – Ervis universitet – TYY:s studenthus. Början Kåren, Tavastgatan 22

  Kl 13 – 15 Nyare kampusarkitektur: Kasernområdet av universitetet, Åbo Akademis ASA och Arken, Axelias utbyggnad, Ervis universitets renovering. Guide Mikko Laaksonen. Början TYY:s studenthus., Rektoråkersgatan 2

  Kl 16 - 18 1940-1960-tals kampusarkitektur: Kåren – Chemicum – Åbo Akademis bibliotek – Sibelius-museet – Ervis universitet – TYY:s studenthus. Början Kåren, Tavastgatan 22

  Fri för studenter och doktorander med studentkort, andra 5 e

   

  Krigstid och efterkrigstids Pansio sö 11. sept kl 13-15

  Guiding presenterar Pansio skola, Erik Bryggmans Laivateollisuusområde.  

  Guidad tur 2 h, början Pansio skola, Pernovägen 29

  Guide  Mikko Laaksonen

   

  Erik Bryggman och 1940-50-talsarkitektur to 15.9 kl 18-20

  Turen bekantar oss med efterkrigsarkitektur i Åbo centrum, förutom Erik Bryggmans arbeten också bland andra projekt av Woldemar Baeckman, Erik Lindroos, Viljo Laitsalmi och Olli Kestilä.

  Guidning 2 h

  Början vid Åbolands sjukhus

  Guide Mikko Laaksonen

   

  Andra evenemang

   

  Erik Bryggmans arkitektur, utställning i Kimito 1. – 25 augusti  

  Villa Lande, Engelsbyvägen 8, Kimito

  Öppet må – fre kl 10-18

  Fri entré

   

  Bryggman-programm hos Tammerfors arkitekturvecka må 29.augusti

  Miniseminarium i Vapriikki kl 15-17 om efterkrigstidens arkitektur

  Rundvandring i Tammerfors centrum 18-20, början från Teiskontie 2

   

  Erik Bryggmans projekt för industri, Me-huset, Perno, september

  Utställning vid Fingerroos stiftelsens Me-hus, servicecentrum Höveli,  Hyrköistentie 26-28
  Tidpunkt preciseras.

   

  Erik Bryggmans arkitektur och samtida arkitektur i Åbo campusområde – evenemang 9 september 2016

  Miniseminarium 8 sept. Programmet preciseras.

   

  Deltagande i Furumo kapells jubileumvecka i Vanda 19 till 24 september Programmet preciseras.

 • Bryggman - utställning i Nagu 23 juni till 31 juli


 • Utställningen "Erik Bryggmans arkitektur" besöker för juli Nagu, mötesplatsen i Skärgårdshavet. Utställningen presenterar en urval av Erik Bryggmans arkitektur, med tyngdpunkt i Pargas och Nagu.

  Fri entré.

  Nagusalen, Viksvägen 7 B

  23 juni  - 31 juli 2016

  ons – fre kl 10 -18

  lör  10 - 15Sida 1 av 6 > >>