Carin Bryggman, inredningsarkitekt
Carin Bryggman (1920-1993), dotter till Erik och Agda Bryggman, arbetade som inredningsarkitekt i Åbo. Hon studerade vid Konstindustriella centralskolan (senare: Konstindustriella högskolan) i Helsingfors från 1940 till 1944 och arbetade på ett antal arkitekturbyråer i Stockholm från 1945 till 1948. Hemma i Åbo igen arbetade hon först med arkitektfadern och startade sin egen inredningsbyrå år 1949. Hon förblev aktiv i yrkeslivet fram till 1990-talet.

Enligt den projektlista, som grundar sig på Carin Bryggmans arkiv, deltog hon i mer än 450 projekt. Hon skapade sig en betydande karriär under en tid när kvinnoägda inrednings- eller arkitekturbyråer fortfarande var sällsynta.

Carin Bryggman deltog i Åbo slotts restaureringsarbeten efter världskriget med sin far. Hon förblev slottets inredningsarkitekt i över 40 år och formgav ett brett sortiment möbler och armaturer. Under den tidigare delen av 1950-talet arbetade hon samt fadern med Kårenprojektet (nationshus och studenthem för Åbo Akademis Studentkår). På 1960-talet planerade hon inredningen för Sibeliusmuseet och för Åbo Akademis handelshögskola. Under 1970-talet ritade hon möbler för vinkällaren och bastuavdelningen vid finska ambassaden i Stockholm.

Carin Bryggman fick en bred skala av uppdrag för allmänna utrymmen: hotell, restauranger, caféer, apotek, butiker, banker, kontor och utställningar. Hon fick även uppdrag i andra historiskt värdefulla byggnader än slottet, t.ex. gamla Akademihuset och ärkebiskopens residens. Dessutom ritade hon inredningar och formgav möbler för privatkunder. 

Efter faderns död år 1955 fungerade dottern med egna ord som ”Bryggmanpolis”, dvs. hon värnade om sin fars arbeten och förändringar som rörde dessa.

Enligt hennes testamente från år 1988 instiftades fonden Inredningsarkitekt Carin Bryggmans och professor Erik Bryggmans fond. Vartannat år utdelar fonden ett stipendium åt unga arkitekter och inredningsarkitekter. Fonden förvaltas av Finlands Arkitektförbund (SAFA) och stipendiaterna väljs av SAFA och Inredningsarkitekterna SIO. Carin Bryggmans arkiv donerades till Åbo landskapsmuseum. 

Carin Bryggman bodde i det bostadshus som hennes far hade planerat, Brahegatan 9 (byggt 1923-24). Hon var gift med inredningsarkitekt Uolevi Nuotio från 1952 till 1961. Under äktenskapet hade paret en gemensam inredningsbyrå. Äktenskapet var barnlöst.