Bryggman-seura
Bryggman-seura ry perustettiin huhtikuussa 2010. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Bryggman-instituutin valistus-, koulutus- ja tutkimustoimintaa. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan omin hankkein sekä läheisessä yhteistyössä Bryggman-säätiön ja -instituutin kanssa.

Toiminta

Yhdistys harjoittaa yhteistoimintaa muiden arkkitehtuurista, rakentamisesta ja rakennetusta ympäristöstä kiinnostuneiden yhdistysten kanssa. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä muuta tiedotus- ja valistustoimintaa. Se voi myös järjestää talkoita ja seminaareja sekä muita Bryggman-säätiön ja -instituutin tarkoitusperiä edistäviä tapahtumia, retkiä ja opintomatkoja. Lisäksi se voi myöntää stipendejä ja avustuksia sekä toimia muutenkin arkkitehtuuriin, rakentamiseen ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvan kiinnostuksen ja innostuksen herättämiseksi.

Jäsenyys

Ystäväyhdistyksellä voi olla kahdentyyppisiä jäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 20 €/vuosi.

Bryggman-seuran jäsenyydestä kiinnostuneet voivat toimittaa yhteystietonsa (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) Bryggman-säätiölle joko postitse Bryggman-säätiö, Yliopistonkatu 27 a, 20100 Turku tai sähköpostitse
info@bryggman.fi

Hallitus


Kevätkokouksessa 2013 valittu seuran hallitus on seuraava: Puheenjohtaja Caterina Casagrande-Mäkelä ja varapuheenjohtaja Ulrika Grägg. Varsinaiset jäsenet: Soilikki Franssila, Kari Immonen, Kaarin Kurri, Kari Peltonen ja Helena Soiri-Snellman, varajäsenet Eija Räsänen ja Pia Sabelström. Bryggman-seuran uutena sihteerinä toimii syyskuusta 2013 alkaen Mikko Laaksonen.Yhteystiedot:
puheenjohtaja Caterina Casagrande-Mäkelä
puh. 050 590 9223
caterina.casagrande-makela@cc-m.fi

sihteeri Mikko Laaksonen
puh. 040 7202256
info@bryggman.fi