Bryggman-seura
Bryggman-seura ry perustettiin huhtikuussa 2010. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Bryggman-instituutin valistus-, koulutus- ja tutkimustoimintaa. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan omin hankkein sekä läheisessä yhteistyössä Bryggman-säätiön ja -instituutin kanssa.

Toiminta

Yhdistys harjoittaa yhteistoimintaa muiden arkkitehtuurista, rakentamisesta ja rakennetusta ympäristöstä kiinnostuneiden yhdistysten kanssa. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä muuta tiedotus- ja valistustoimintaa. Se voi myös järjestää talkoita ja seminaareja sekä muita Bryggman-säätiön ja -instituutin tarkoitusperiä edistäviä tapahtumia, retkiä ja opintomatkoja. Lisäksi se voi myöntää stipendejä ja avustuksia sekä toimia muutenkin arkkitehtuuriin, rakentamiseen ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvan kiinnostuksen ja innostuksen herättämiseksi.

Jäsenyys

Ystäväyhdistyksellä voi olla kahdentyyppisiä jäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 20 €/vuosi.

Hallitus 2019

Bryggman-seuralla on seitsenjäseninen hallitus

 

Iina Paasikivi (puheenjohtaja)

Kaarin Kurri (varapuheenjohtaja)

Helena Soiri-Snellman

Sakari Himanen

Kari Peltonen

Panu Savolainen

Assi Sandelin


Hallituksen varajäsenet:

Petri Aalto

Anna-Leena Ranto

Marjo-Riitta Pihlajamäki

Minna Tuominen (sihteeri)

 

Rahastonhoitajana toimii Eija Räsänen

 

Yhteystiedot ja tiedustelut jäsenyydestä:

 

Iina Paasikivi, pj. iina.paasikivi@gmail.com

Minna Tuominen, siht. minnahoo15@outlook.com