Hallitus
Säätiön päätösvaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu Bryggman-säätiössä kuusi henkilöä. Hallitus valvoo säätiön sääntöjen toteuttamista, ottaa palvelukseen säätiön toimihenkilöt sekä hyväksyy tarpeelliset johto- ja toimintasäännöt.

Hallituksen jäsenet:
Timo Hintsanen, kaupunkisuunnittelujohtaja (pj.)
Anna-Leena Seppälä, arkkitehti (vpj.)
Maarit Kaipiainen, arkkitehti
Pauno Narjus, arkkitehti
Sampo Ruoppila, tutkimusjohtaja
Mari Sonntag, sisustusarkkitehti