Bryggman-säätiö
Bryggman-säätiön tarkoituksena on vaalia arkkitehti Erik Bryggmanin ja sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin humaania arkkitehtuuriperintöä sekä edistää ja tukea arkkitehtuurin, rakennetun ympäristön ja rakentamisen monitieteellistä tutkimusta ja kehittämistyötä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan perustamalla Bryggman-instituutin, ylläpitämällä sitä ja hankkimalla sen toimintaan rahoitusta apurahoina, lahjoituksina sekä julkisen ja yksityisen sektorin pysyväisluonteisina rahoitussopimuksina.

Säätiön perustajaorganisaatiot osallistuvat säätiön peruspääoman kartuttamiseen sekä antavat oman organisaationsa asiantuntijuuden instituutin ja sen kehittämisen käyttöön. Säätiön päätösvaltaa käyttää hallitus, jonka kokoonpanosta säätiön perustajaorganisaatiot päättävät keskenään.

 


Perustajatahot

Turun kaupunki

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Kiinteistösäätiö

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Turun ylioppilaskyläsäätiö

Turun Yliopistosäätiö

Turun yliopisto

Åbo Akademi

Åbo Akademis

Studentkår

Rakennustietosäätiö

LPR-arkkitehdit

Sisustusarkkitehdit SIO

Varsinais-Suomen liitto

Schauman Arkkitehdit