Bryggman-instituutin (BI) toimintalinjat

Bryggman-instituutti vaalii arkkitehti Erik Bryggmanin ja sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin humaania arkkitehtuuriperintöä. Perinnön vaalimisen ja Bryggman-tietopankin luomisen ohella instituutilla on kolme muuta keskeistä toimintalinjaa. Ne ovat arkkitehtuurikasvatus, täydennyskoulutus ja tutkimus.

 

Lisäksi Bryggman-instituutti osallistuu erillisiin hankkeisiin. Instituutti on toimijaverkoston solmukohta. Toimintalinjoja ja erillishankkeita kehitetään lukuisten eri yhteistyökumppanien kanssa

 

Arkkitehtuurikasvatus

 

Bryggman-instituutti luo arkkitehtuurikasvatuksen toteuttajaverkoston ja kehittää arkkitehtuurikasvatuksen toimintamalleja. Instituutti ideoi ja välittää arkkitehtuurikasvatuksen sisältöjä niin julkisille kuin yksityisille toimijoille. Tavoitteena on luoda toimintamalleja sekä lasten, nuorten että aikuisten arkkitehtuurikasvatukseen yhteistyössä mm. koulujen, kansalais- ja työväenopistojen sekä yhdistysten kanssa. Kun ymmärrys rakennetun ympäristön prosesseista kasvaa, ihmiset voivat osallistua entistä tietoisempina kansalaisina oman ympäristönsä muotoutumiseen.

 

Myös arkkitehtuurimatkailu on arkkitehtuurikasvatusta. Instituutti laatii sekä opastettuja että omatoimisia arkkitehtuurikierroksia, jotka voivat kytkeytyä eri oppiaineiden ja -laitosten kursseihin. Teemoina voivat olla yksittäiset arkkitehdit, ajanjaksot tai paikkakunnan rakennetun ympäristön eri kerrokset. Kierroksia varten tuotetaan opasmateriaalia ja oppaiden täydennyskoulutusta.

 

Täydennyskoulutus

 

Bryggman-instituutti tekee koulutusyhteistyötä mm. ympäristökeskusten ja korkeakoulujen kanssa. Instituutti tuottaa arkkitehtuurin ja rakentamiseen liittyviä kursseja, joita voidaan sisällyttää eri alojen korkeakoulu- ja ammattikorkeakoulututkintoihin. Instituutti tekee yhteistyötä myös Turun seudun arkkitehtien kanssa hyvän arkkitehtuurin merkityksen vahvistamisessa sekä tutkimuksen ja täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Bryggman-instituutti seuraa ja edistää Varsinais-Suomen ja Turun arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien sekä Turun kansallisen kaupunkipuistosuunnitelman toteutumista.

 

Tutkimus

 

Bryggman-instituutin tavoitteena on saada aikaan tutkijakouluja ja tutkimusprojekteja, joissa yhdistyvät humaani arkkitehtuuriperintö, poikkitieteellisyys sekä nykypäivä ja tulevaisuus.

 

Marraskuussa 2011 Bryggman-instituutti järjestää kansainvälisen tutkijakonferenssin Elämän käännekohtien tilat ja värit. Konferenssin teemat liittyvät pohjoisen Euroopan funktionalismin perintöön ja luotaavat tilan mahdollisuuksia ihmisen lohdutukseen ja toivon herättämiseen. Etsimme myös kadonnutta väriä.

 

Muut hankkeet

 

Erik Bryggmanin kalusteiden uustuotanto

 

Mahdollisuus käynnistää Erik Bryggmanin suunnittelemien kalusteiden uustuotanto on nostettu esille. Uustuotantoon tulee valita huonekaluja, jotka ovat luonteeltaan monistettavia, eivät uniikkeja. Bryggman-instituutti käynnistää keskustelun ja herättää kiinnostuksen kalustetuotannon käynnistämiseen, minkä jälkeen kokonaisuus siirtyy yrittäjille.