Byggman-instituutti
Ajatus Bryggman-instituutista syntyi Varsinais-Suomen arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa laadittaessa jo vuonna 2005. Instituutti on mukana myös Turun kaupungin arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa sekä Varsinais-Suomen maakuntaohjelmassa.

Instituutin nimen taustalla ovat merkittävät turkulaiset suunnittelijat, arkkitehti Erik Bryggman (1891-1955) ja hänen tyttärensä sisustusarkkitehti Carin Bryggman (1920-93).

Bryggman-instituutti on kansallinen ja kansainvälinen arkkitehtuurin, rakennetun ympäristön ja rakentamisen tutkimus- ja kehittämisyksikkö, joka synnyttää Turun seudulle arkkitehtuurin ja rakentamisen tutkimuksen luovan keskuksen. Instituutti tukeutuu turkulaisten korkeakoulujen oppiaineisiin, joiden tutkimus- ja kehittämistoiminta liittyy arkkitehtuuriin ja kaupunkirakentamiseen (kaupunkimaantiede, kulttuurihistoria, taidehistoria, kasvatustiede, materiaalitutkimus, rakennustekniikka ja rakennusrestaurointi). Lisäksi instituutti luo tiiviin tutkimusverkoston kotimaisten ja ulkomaisten teknillisten korkeakoulujen kanssa.

Instituutti on tärkeä arkkitehtuurin, rakentamisen ja maankäytön ammatillinen täydennyskouluttaja. Lisäksi instituutti luo malleja lasten, nuorten ja aikuisten arkkitehtuurikasvatukseen. Instituutti seuraa ja edistää Varsinais-Suomen ja Turun arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien toteutumista.

Instituutti järjestää arkkitehtuuriin ja rakentamiseen liittyviä tapahtumia, seminaareja ja konferensseja. Vuotuinen Bryggman-teemapäivä tulee vakiintumaan rakennetun ympäristön ystävien suosittuna tapahtumana.