Bryggman-seura
Bryggman-seura ry perustettiin huhtikuussa 2010. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Bryggman-instituutin valistus-, koulutus- ja tutkimustoimintaa. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan omin hankkein sekä läheisessä yhteistyössä Bryggman-säätiön ja -instituutin kanssa.

Toiminta

Yhdistys harjoittaa yhteistoimintaa muiden arkkitehtuurista, rakentamisesta ja rakennetusta ympäristöstä kiinnostuneiden yhdistysten kanssa. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä muuta tiedotus- ja valistustoimintaa. Se voi myös järjestää talkoita ja seminaareja sekä muita Bryggman-säätiön ja -instituutin tarkoitusperiä edistäviä tapahtumia, retkiä ja opintomatkoja. Lisäksi se voi myöntää stipendejä ja avustuksia sekä toimia muutenkin arkkitehtuuriin, rakentamiseen ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvan kiinnostuksen ja innostuksen herättämiseksi.

Jäsenyys

Ystäväyhdistyksellä voi olla kahdentyyppisiä jäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 20 €/vuosi.

Bryggman-seuran jäsenyydestä kiinnostuneet voivat toimittaa yhteystietonsa (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) Bryggman-säätiölle joko postitse Bryggman-säätiö, Yliopistonkatu 27 a, 20100 Turku tai sähköpostitse
info@bryggman.fi

Hallitus 2017


Maarit Kaipiainen, puheenjohtaja
Kaarin Kurri, varapuheenjohtaja
Kari Immonen, jäsen
Tauno Keiramo, jäsen
Hannu Laine, jäsen
Kari Peltonen, jäsen
Helena Soiri-Snellman, jäsen
 
Petri Aalto, varajäsen
Seppo Laitakari, varajäsen
Anna-Leena Ranto, varajäsen
Assi Sandelin, varajäsen
Eija Räsänen, rahastonhoitaja


Yhteystiedot:

Maarit Kaipiainen


info@bryggman.fi