Nyheter
  • Stiftelseurkunden undertecknades
  • Bryggmanstiftelsens stiftelseurkund undertecknades på tisdagen den 15.11.2011 i Åbo Stadshus. På plats fanns representanter för stiftelsens stiftare och projektets ledningsgrupp.

     

    Stiftarna är Åbo Stad, Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, Kiinteistösäätiö, Egentliga-Finlands konstkommission, Turun Yliopistosäätiö, Studentbystiftelsen i Åbo, Finlands Arkitektförbund SAFA, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo Akademis Studentkår, Rakennustietosäätiö RTS, LPR-arkkitehdit Oy, Egentliga-Finlands förbund, Schauman Arkitekter Ab och Inredningsarkitekterna SIO.

     

    Bryggmanstiftelsens mål är att värna om det humana arkitekturarvet av arkitekt Erik Bryggman och hans dotter inredningsarkitekt Carin Bryggman. Stiftelsen stöder tvärvetenskaplig forskning inom arkitekturen och den bebyggda miljön. Stiftelsen förverkligar sina mål genom att upprätthålla Bryggmaninstitutet.