Uutiset
  • Tietoja Carin Bryggmanin töistä kerätään
  • Vuoden 2010 lopulla ilmestyi Susanna Aaltosen väitöskirja Sisustaminen on kuin käsialaa - Carin Bryggman ja Lasse Ollinkari sisustusarkkitehdin ammatissa 1940- ja 1950-luvulla. Julkaisussa on Bryggmanin ja Ollinkarin työluettelot 1950-60-lukujen vaihteeseen saakka. Bryggmanin arkistoaineistosta kerätyissä tiedoissa on kuitenkin puutteita, esim. kohteiden sijaintia ei välttämättä ole merkitty piirustuksiin.

    Bryggman-instituutti kerää mielellään Carin Bryggmanin suunnittelutöihin liittyviä tietoja. Tällaisia tietoja voivat olla esim. yritysten sijaintitiedot, muistikuvat sisustuksista sekä työskentely tai asuminen Bryggmanin sisustamissa tiloissa. Tavoitteena on rohkaista muitakin tutkijoita tarttumaan Carin Bryggmanin suunnittelutyön tarkasteluun.

    Tiedot pyydetään lähettämään joko sähköpostitse info[at]bryggman.fi (korvaa [at] @-merkillä) tai puhelimitse 044 320 2970.