Uutiset
  • Instituutin ja säätiön valmistelu vuosina 2009-2010
  • Bryggman-säätiötä ja -instituuttia valmistellaan Varsinais-Suomen taidetoimikunnassa. Pääasiallisena rahoituksena on maakunnan kehittämisraha. Valmisteluhankkeella on ohjausryhmä, johon kuuluu arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin, maankäytön suunnittelun, rakennusteollisuuden ja tutkimuksen edustajia. Puheenjohtajana toimii professori Harri Andersson Turun yliopistosta.

    Säätiön säännöt valmisteltiin jo syksyllä 2009. Ohjausryhmä päätti vuoden 2010 alussa, että käytetetään nimiä Bryggman-säätiö ja -instituutti (aiemmin: Erik Bryggman -säätiö ja -instituutti). Lyhyempien nimien voi katsoa viittaavaan joko Erik Bryggmaniin tai Carin Bryggmaniin.

    Säätiön perustajajäsenten ja peruspääoman kokoaminen alkoi marraskuussa 2009. Vuoden 2010 loppuun mennessä on 15 instituutiota ja yritystä ilmoittanut lahjoituksesta. Muutamien kanssa ovat neuvottelut vielä käynnissä. Perustajatahojen edustajat kokoontuvat alkuvuodesta 2011 viimeistelemään säännöt ja valitsemaan säätiölle hallituksen. Säännöt toimitetaan rekisteröitäväksi Patentti- ja rekisterihallitukseen.