Uutiset
  • Instituutin toimintalinjat
  • Instituutin käytännön toimet muotoutuvat kolmen pääasiallisen toimintalinjan varaan: eri-ikäisten arkkitehtuurikasvatus, rakennetun ympäristön toimijoiden ammatillinen täydennyskoulutus sekä rakennetun ympäristön tutkimus.

    Vuonna 2010 instituutin valmisteluhanke on luonut suhteita etenkin arkkitehtuurikasvatuksessa. Kupittaan Seikkailupuistossa toimivan lasten Arkkitehtuurikoulu Erkkerin kanssa on tehty yhteistyötä. Arkkitehtuurikasvatuksen osuudesta lukioiden taideopetuksessa on neuvoteltu Turussa. Aikuisten arkkitehtuurikasvatuksessa on käynnistetty yhteistyö Vakka-Suomen kansalaisopiston kanssa.

    Yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa on tekeillä hanke Rakennuskulttuurimatkailu Varsinais-Suomessa (Rakuma). Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeeseen 10 000 €:n avustuksen. Hanke toteutetaan lukuvuonna 2010--11, pääosapuolena Turun amk.