Uutiset
 • Maarit Kaipiaisesta Bryggman-seuran kunniapuheenjohtaja


 •  


  Bryggman-seura kutsui 27.3.2024 pitämässään vuosikokouksessa yhdistyksen ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi arkkitehti Maarit Kaipiaisen.

  Kaipiainen on ollut mukana niin Bryggman-seuran kuin Bryggman-säätiön toiminnassa niiden perustamisvaiheesta lähtien. Hän toimi säätiöhankkeen valmistelijana ja yhdistyksen sihteerinä 2010-luvun alkuvuosina. Seuran puheenjohtaja hän oli vuosina 2015–2018. Nykyisin hän on Bryggman-säätiön valtuuskunnan ja hallituksen jäsen.

   

  Maarit Kaipiainen tunnetaan aktiivisena keskustelija, joka ottaa rohkeasti kantaa ajankohtaisiin arkkitehtuuripoliittisiin kysymyksiin ja kaupunkisuunnitteluun. Hän on asunut Turussa miltei 20 vuotta. Bryggman-säätiön toiminnan käynnistymisen aikoihin hän työskenteli ELY-keskuksessa alueidenkäytön ylitarkastajana.

   

  Bryggman-seuran sääntöjen mukaan kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Bryggman-seura on nimennyt aiemmin kolme kunniajäsentä, arkkitehti Ola Laihon, fil.lis. (taidehistoria) Helena Soiri-Snellmanin ja arkkitehti Tauno Keiramon. Maarit Kaipiainen saa ansaitusti kantaakseen ensimmäisen kunniapuheenjohtajan arvon.  Bryggman-seuran sihteeri Ulla Räihä, puheenjohtaja Kaarin Kurri, kunniapuheenjohtaja Maarit Kaipiainen (kuten myös kukitettuna ylimmäisessä kuvassa) ja hallituksen jäsen Assi Sandelin.  Vuosikokous pidettiin Rauhankatu 15 D:ssä sijaitsevassa Sinitaivassalissa, joka rakennettiin alkujaan Turun Vapaamuurarien huoneistoksi ja palvelee nykyisin Turun Liikemiesten Lähetysliitto r.y:n juhla- ja kokoustilana. Ennen kokousasioiden käsittelyä Bryggman-seuran hallituksen jäsen, DI Juhani Ehojoki kertoi Asunto Oy Pumppumäen ja sen alakerrassa sijaitsevan huoneiston suunnitelleen isänsä, arkkitehti Aarne Ehojoen, elämäntyöstä. Sen jälkeen Turun kaupungin tutkimusjohtaja Timo Aro (kuvassa taustalla keskellä) puhui Turun kehityksen suuntaviivoista otsikolla Missä Turussa mennään.

  Vilkkaan keskustelun jälkeen pureuduttiin sääntömääräisiin kokousasioihin. Hallituksen kokoonpanossa tapahtui pieni muutos: Salla Leino jätti varajäsenpaikkansa ja hänen tilalleen valittiin Anu Leinonen.  Juhani Ehojoen (toinen vasemmalla) esityksen lisäksi saimme kuulla arkkitehti Tapani Mustosen (seisomassa) omakohtaisia muistoja vapaamuurarien loosin alkuperäisesta asusta.