Uutiset
 • Vuoden 2023 Bryggman-rahaston apuraha sisustusarkkitehti Riikka Manniselle


 • Vuoden 2023 Bryggman-rahaston apuraha, 7 500 €, myönnetään 14.9.2023 sisustusarkkitehti SIO Riikka Manniselle (s.1988). Riikka Manninen on sisustusarkkitehti ja suunnittelutaustainen asiantuntija, joka on erikoistunut kestävien tulevaisuuksien edistämiseen. Hän on pyrkinyt suunnittelun ohjaukseen liittyvän työnsä lisäksi edistämään sisustusarkkitehtien vastuullisen suunnittelun tietämystä. Leimallista Mannisen toiminnalle on vuorovaikutteisuus, monialaisuus ja pyrkimys asettaa sisustusarkkitehdin työsarka laajempaan kontekstiin.

   

  ”Keskustelua vastuullisuudesta tarvitaan enemmän kuin koskaan nyt monikriisien aikana. Aion apurahalla toteutettavan kirjoitusprojektin avulla osallistaa ammattikuntaani vastuullisesta suunnittelusta ja kestävien tilaratkaisujen mahdollisuuksista. Rakennus-, kiinteistö- ja suunnittelualat ovat valtavan transformaation edessä ilmasto- ja luontotavoitteiden kiristyessä. Lähitulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan paljon uudelleenajattelua ja poisoppimista.”

   

  Apuraha myönnetään työsuunnitelmaan, joka koostuu sekä kirjan käsikirjoitusprojektista ”Tulevaisuus tiloissa: elinympäristömme aikamme kriisien ratkaisijana” että tutustumismatkasta Pohjoismaihin ja Viroon edelläkävijämäisten esimerkkien dokumentoimiseksi. Riikka tulee viestimään projektin vaiheista sosiaalisen median tileillään.

   

  ”On hienoa, että Bryggman-apuraha myönnetään vastuullista suunnittelua sekä tilojemme ja rakennuksiemme ympäristövaikutuksia käsittelevän tutkimus- ja kirjoitusprojektin edistämiseen. Päästövähennyksien aikaansaamisessa on globaalisti merkittävät vuodet edessä, ja Suomen hiilineutraalisuus- ja kiertotaloustavoitteiden pitäisi lähivuosina alkaa näkyä entistä enemmän toteutuneissa tilahankkeissa. Osana tätä muutosta on tärkeää keskustella nykyisten toimintatapojemme haasteista, mutta samalla myös nostaa esiin inspiroivia esimerkkejä, joissa on viety vastuullisuustavoitteita käytännön toteutuksiin saakka kunnianhimoisella tavalla."

   

  Riikka Manninen on valmistunut vuonna 2013 sisustusarkkitehdiksi Lahden muotoiluinstituutista ja vuonna 2017 Aalto-yliopiston Creative Sustainability -ohjelmasta taiteen maisteriksi. Tällä hetkellä hän suorittaa työn ohessa Turun yliopistossa tulevaisuudentutkimuksen maisteritutkintoa.

   

  Riikka Manninen toimii työssään Senaatti-konsernissa työympäristökehittämisen ja ympäristövastuun asiantuntijana ja edistää valtionhallinnon toimijoiden työympäristömuutoksia muutos- ja kehityshankkeita johtaen. Manninen on kirjoittanut vastuullisesta ympäristöjemme kehittämisestä artikkeleita ja blogeja, osallistunut paneeleihin sekä pitänyt esityksiä ja luentoja. Riikka on myös perustajajäsen ja aktiivi SIOn vastuullisen suunnittelun työryhmässä.

   

  Sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahaston apuraha jaetaan vuorovuosin Suomen arkkitehtiliitto SAFAn ja Sisustusarkkitehdit SIOn alle 35-vuotiaalle jäsenelle.

  Tänä vuonna Juryn muodostivat: Puheenjohtaja sisustusarkkitehti SIO Kreetta Airila, sisustusarkkitehti SIO Lars Räihä, sisustusarkkitehti SIO Anni Ojanen ja arkkitehti SAFA Pauli Rikaniemi. Juryn sihteerinä toimi Minna Borg.

   

  Apuraha ei ole Bryggman-säätiön myöntämä, mutta apurahan saajia on usein kutsuttu puhujiksi Bryggman-instituutin tilaisuuksiin.