Uutiset
 • Bryggman-rahaston apuraha Kreetta Airilalle monipaikkaisuuden tutkimiseen
 •  

   

  Vuoden 2021 Bryggman-rahaston apuraha, 7 500 €, on myönnetty sisustusarkkitehti SIO Kreetta

  Airilalle. Airila (s.1986) tutkii apurahan turvin monipaikkaisen työskentelyn merkitystä Lapin

  matkailulle.

  Airila on valmistunut sisustusarkkitehdiksi Aalto-yliopistosta vuonna 2015, ja Lahden

  muotoiluinstituutista (nyk. LABin muotoiluinstituutti) vuonna 2013. Vuodesta 2013 hän on

  työskennellyt sisustusarkkitehtina Workspace Oy:ssä, toimistossa, joka on erikoistunut

  työympäristöjen suunnitteluun.

  ” Työn muutos on aihealueena minulle intohimo. Olemme tottuneet siihen, että nykypäivän

  tietotyötä voidaan tehdä, missä vain ja miltei mihin aikaan tahansa. Pandemian myötä etätyöhön

  siirtyminen oli ennennäkemätöntä ja halu monipaikkaiseen työskentelyyn kasvaa entistä

  enemmän. Etätöihin siirryttiin myös sitä ennen karttaneissa yrityksissä niin yksityisellä kuin

  julkisella puolella ja pakon kautta huomattiin, kuinka se toimiikin monella alalla”, kuvaa Airila.

  Jury painotti valinnallaan sitä seikkaa, että vaikka toteutettava tutkimushanke tehdään Lapissa,

  työn johtopäätökset tulevat olemaan sellaisia, jotka ovat hyödynnettävissä myös muissa työtä ja

  vapaa-aikaa yhdistävissä rakennetuissa ympäristöissä. Aihe on kaikille suunnittelijoille nyt

  tärkeä ja ajankohtainen, iso kysymys. Hankkeesta toivotaan uutta tietoa, tuloksia, jotka veisivät

  koko alaa ja osaamista eteenpäin. Hankkeella voi olla myös suuri merkitys Lapin matkailulle,

  sen elinkeinorakenteelle ja tilakannalle.

   

  Tänä vuonna Juryn muodostivat: puheenjohtaja, sisustusarkkitehti SIO Jussi Laine,

  sisustusarkkitehti SIO Merita Soini, sisustusarkkitehti SIO Lars Räihä ja arkkitehti SAFA Iines

  Karkulahti. Juryn sihteerinä toimi Minna Borg.

   

  Paremman ympäristön puolesta – Sisustusarkkitehdit SIO

   

  SIO ry on vuonna 1949 perustettu ammatillinen järjestö, joka jakaa tietoa sisustusarkkitehtien

  monipuolisesta ammattitaidosta. SIOn toiminnan tavoitteena on parantaa ympäristön hyvää laatua

  ja edistää kulttuurisia, eettisiä ja kestävän kehityksen arvoja. SIOon kuuluu yli 750 jäsentä ja

  olemme Ornamon jäsenjärjestö. SIO valitsee vuosittain jäsenistöstään Vuoden sisustusarkkitehdin ja

  joka kolmas vuosi Vuoden kalustesuunnittelijan. Sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori

  Erik Bryggmanin rahaston apuraha jaetaan vuorovuosin Suomen arkkitehtiliitto SAFAn ja

  Sisustusarkkitehdit SIOn alle 35-vuotiaalle jäsenelle.