Nyheter
 • Erik Bryggmans arkitektur: Bokpresentation tor. 15 december kl. 18-20, Argentina-sal, Kåren, Tavastgatan 22, Åbo


 •  

  Författaren, Mikko Laaksonen, presenterar den nya boken, med betoning på nya fynd och uppgifter. Presentationen sker på finska, men presentationstexter och boken finns även på svenska och författaren svarar till frågor på svenska.

  Erik Bryggman (1891–1955) var en av sin tids mest betydelsefulla finländska arkitekter. I början av sin karriär ritade han i Åbo flera bostadshus som företräder nordisk klassicism, och som anses höra till de förnämsta representanterna för denna stilriktning i Finland. Under åren 1927–1929 förde Bryggman funktionalismen till Finland, tillsammans med Alvar Aalto och Hilding Ekelund. Åbomässan, som 1929 planerades av Aalto och Bryggman, utgjorde ett manifest för funktionalismen. Vierumäki idrottsinstitut (1931–1936), Åbo Akademis boktorn (1934–1935) och Sampo-huset (1936–1938) är centrala funktionalistiska arbeten i Finland. Åbo uppståndelsekapell (1938–1941) befäste den modernistiska arkitekturen i finländskt kyrkobyggande.

  Under återuppbyggnadstiden skapade Bryggman flera skolor, sjukhus och bostadshus. Boken behandlar också arkitektens sista arbeten: Villmanstrand, Lojo och Furumo begravningskapell – byggnader som inte fått mycket uppmärksamhet i tidigare publikationer om Bryggman. Boken presenterar även enskilda objekt som är centrala i Bryggmans produktion, såsom privathus, lantgårdar och sommarstugor.

  Boken Erik Bryggmans arkitektur presenterar alla Bryggmans förverkligade arbeten, och utöver dessa tar boken upp betydelsefulla arbeten som inte förverkligats men som påverkat utvecklingen av Bryggmans arkitektur. Boken illustreras av historiska och nutida fotografier samt bilder ur Erik Bryggmans teckningssamling. Boken är avsedd för forskare, studerande, och alla som intresserar sig för modern arkitektur.

  Från bokpresentationen kan man köpa boken för 50 euro.

  FM, faktaboksförfattare Mikko Laaksonen, f. 1975, är Bryggman-institutets ombudsman. Han har tidigare skrivit böckerna Turun puutalot (2016), Turun seutu kartoin (2015), Turun seudun arkkitehtuuriopas (2013, tillsammans med Juri Nummelin) samt Turun raitiotiet – Åbo spårvägar – Turku Tramways (2008).

  Rakennustieto Oy, 2016

  ISBN 978-952-267-164-6 (på svenska)

  B5, 232 sidor, ca 400 bilder

  Pris 55€

  www.rakennustieto.fi