Uutiset
 • Bryggman-apuraha Tuulikki Tanskalle
 • Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myöntää nuoren arkkitehdin Bryggman-apurahan 2016 arkkitehti Tuulikki Tanskalle. Apuraha myönnetään Tanskan ansioista algoritmiavusteisen suunnittelun, opetuksen ja tutkimuksen parissa. Apuraha myönnetään lisäksi tutkimuspainotteiseen suunnittelutöiden ohella toteutettavaan projektiin, jonka tavoitteena on kehittää suunnittelijoiden ja tuotannon välistä kommunikointia sekä toteuttaa yhteistyökumppanien kanssa massakustomoitu puurakentamiseen soveltuva tuote.

  Apurahan jakoi SAFAn varapuheenjohtaja Janne Teräsvirta 21.10. Turun Linnassa järjestetyssä tilaisuudessa.

  Tuulikki Tanska on suunnittelutoimisto MUUANin perustajaosakas ja algoritmisten suunnittelu- ja tuotantometodien kehitykseen sekä puurakentamiseen erikoistunut arkkitehti. Hän on työskennellyt Oulun Yliopiston arkkitehtuurin osastolla tutkimusprojekteissa sekä kehittämässä algoritmisten suunnittelumenetelmien opetusta. Yhteistyössä arkkitehti Toni Österlundin kanssa hän on toteuttanut useita kokeellisia puurakenteita ja paviljonkeja. Tuulikki Tanska työskentelee tällä hetkellä oman toimistonsa lisäksi ALA arkkitehdeillä mm. Helsingin keskustakirjaston suunnittelussa.
  – Rakennusalalla voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän digitalisaation ja algoritmisen suunnittelun tarjoamia mahdollisuuksia. Haluan olla mukana viemässä suunnittelun ja tuotannon tehokkuutta parhaalle mahdolliselle tasolle sekä etsiä ratkaisuja suunnittelun ja tuotannon välisen kommunikaation parantamiseksi. Nyt on oikea aika etsiä myös tutkimuksen keinoin uusia rakennustapoja ja alkaa luoda sen mahdollistamaa uutta arkkitehtuuria, Tuulikki Tanska sanoo.

  Rakennusala digitalisaation murroksessa
  Projekti jatkaa Tanskan diplomityön teemoja keskittyen erityisesti käytännön toteutusprosesseihin. Diplomityössään Tanska tutki geometrisen optimoinnin menetelmiä arkkitehtisuunnittelussa sekä puurakenteiden ongelmakenttää kaksoiskaarevalla muodolla. Tanska sai SAFAn myöntämän nuoren arkkitehdin Wuorio‐palkinnon diplomityöstään diplomityöstäni Geometrisen optimoinnin menetelmät arkkitehtisuunnittelussa - Algoritmiavusteisesti suunniteltu puurakenteinen uimahalli Oulun Linnanmaalle vuonna 2014.
  – Mielestäni digitalisaation murroksessa oleva rakennusala tarvitsee arkkitehdin ammattikunnan roolin määritelmän tarkennusta ja arkkitehdin määrätietoista uusien digitaalisten prosessien hallintaa sekä johtamista rakennushankkeissa, Tanska sanoo.

  Apuraha jaettiin Nuoren arkkitehtuurin forum - tilaisuudessa, jossa oli 37 osallistujaa. Tilaisuudessa puhuivat myös aiemmin apurahan saaneet Anu Puustinen (Avanto Arkkitehdit) ja Vesa Oiva (Anttinen Oiva Arkkitehdit), jotka kertoivat apurahan jälkeen toteutetuista töistään.