Nyheter
 • Bryggman - dagen i Pargas 17 Maj kl 17-20

 • Som en del av arkitekt Erik Bryggmans (1891-1955) 125-årsjubileum ordnas Bryggman – dag i Pargas 17 maj i samarbete mellan Bryggman-institutet och Pargas stad, med föreläsning kl. 17 och rundvandring kl. 18-20.

  Pargas begravningskapell, 1929-1930, var Erik Bryggmans första internationellt publicerad arbete, som presenterades i tyska tidskriften Bauwelt 1935. Byggnadskroppen har formen av ett klassiskt tempel, men har inget ornament. Den framlidna kommer in i kapellet utanför gravplatsens mur i nedre våningen, kommer upp till kapellen och efter jordfästningsceremonin eskorteras till begravningsplatsen. Även Pargas hjältegrav är planerad av Bryggman mellan 1941 och 1952.

  Malms skola, 1950-1955, delfinansierades av Helsingborgs stad. Byggnaden med sina svagt lutande sadeltak liknar dansk och svensk skolarkitektur, särskilt Nils Ahrboms och Helge Zimdahls arbeten. I huvudflygeln är alla klasser placerade på södra sidan av byggnadskroppen. Tegel i flygeln med lärarrummet kopplar byggnaden till dansk tegelarkitektur som C.F. Møllers Aarhus Universitet. I gaveln av gymnastikhallen finns en relief av Heikki Nieminen. En rasthall med tegelgolv kopplar de olika volymerna. Utbyggnaden, ritad av Pekka Mäki och Silja Törnström från Sigge 2005 är placerat enligt Bryggmans förslag för utbyggnad och anpassad till huvudbyggnadens stil.

  Bryggman ritade också flera villor och bondgård runt Pargas och även i Nagu. Dessa privata byggnader visas i utställningen och föreläsning i urval. Dom kommer att presenteras i sin helhet i boken ”Erik Bryggmans arkitektur” som kommer ut under hösten.

  Föreläsning: ”Erik Bryggmans arkitektur och nordiska inflytanden – gravkapell och skolor”. Mikko Laaksonen kl 17 Malms skola, Parsbyvägen 12, Pargas

  Rundvandring: Malms skola, Pargas medeltida kyrka, Pargas begravningskapell och Gamla Malmen kl 18-20, start vid Malms skola, Parsbyvägen 12, Pargas. Guide Mikko Laaksonen. Avgiftsfri

  Programm är tvåspråkig svenska – finska.

  Erik Bryggmans arkitektur – utställingen i Pargas 17 maj till 3 juni i stadhusets matsal, Strandvägen 28.