Nyheter
 • Erik Bryggmans arbeten i Åboregionen - utställning i Arkens aula 7 oktober - 27 november 2014
 •     

  Bryggman - stiftelsens affischutställning "Erik Bryggmans arbeten i Åboregionen" omfattar 17 affischer med fotografier av Erik Bryggmans (1891-1955) byggnader. Affischerna visar nytagna fotografier av de klassicistiska stenhusen i Åbo centrum, villor från olika decennier, offentliga byggnader, stenhus från 1950-talet samt Uppståndelsekapellet och Oy Laivateollisuus Ab:s bostadsområde i Pansio.

   

  Merparten av fotografierna i utställningen har tagits av fotograf Milla Järvipetäjä under åren 2010 och 2011. Fotografiserien kompletteras av Ola Laihos bilder av Uppståndelsekapellet.

   

  Utställningen har gjorts för att sprida information om Bryggmans värdefulla arkitekturarv. Den har tidigare visats i Åbo stadsbibliotek, Egentliga Finlands förbund och Åbo bokmässa 2014.

   

  Utställningen har sammanställts av Bryggman- stiftelsens representant Mikko Laaksonen och layouten är gjord Antti Vaalikivi från Egentliga Finlands förbund

   

  Utställningen pågår under tiden 7.10 - 27.11.2014.

   

  Plats: Arken, Åbo Akademi, Fabriksgatan 2, öppet kl. 9-16.

   

  Tillägsinformation: www.bryggman.fi., Mikko Laaksonen, info@bryggman.fi, 040-7202256.