Uutiset
 • Hakuaika on päättynyt
 • Bryggman-säätiö hakee asiamiestä. Hakuaika on nyt päättynyt ja kiitämme kaikkia, jotka jättivät hakemuksensa tehtävään. Säätiön hallitus haastattelee valitut ehdokkaat kesä-heinäkuussa 2013. Hallitus ottaa yhteyttä haastatteluihin valittuihin pian.
 • Bryggman-säätiön valtuuskunta
 • Bryggman-säätiön valtuuskunnassa on 24 jäsentä, jotka ovat osittain perustajajäsenten valitsemia ja osittain valtuuskunnan valitsemia. Valtuuskunta on kokoontunut kahdesti vuonna 2013, ja myös syksyllä pidetään valtuuskunnan kokous. Jatkossa valtuuskunnan on tarkoitus kokoontua noin kaksi kertaa vuodessa.

  Valtuuskunnan tehtävänä on:
  - tukea säätiön tarkoituksen toteutumista

  - tukea Bryggman-instituutin käynnistämistä ja toimintaa

  - ylläpitää ja tukea yhteistyötä säätiön ja eri sidosryhmien välillä

   

  PERUSTAJIEN VALITSEMAT JÄSENET:              
  TURUN KAUPUNKI

  Simo Lintunen, rakennusinsinööri

  Seppo Sarelius, kommodori

  Tuukka Simonen, toimitusjohtaja

   

  TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

  Hannu Kallio, hallintojohtaja

   

  KIINTEISTÖSÄÄTIÖ

  Jussi Suontila, puheenjohtaja

   

  TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ

  Tapio Reponen, vararehtori,  professori

   

  TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ

  Kalervo Haverinen, toimitusjohtaja

   

  SUOMEN ARKKITEHTILIITTO SAFA RY

  Anna-Leena Seppälä, arkkitehti

   

  TURUN YLIOPISTO

  Harri Andersson, professori

   

  ÅBO AKADEMI

  Aila Koivumäki, planeringssekreterare

   

  ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR

  Lena Backman, verkställande direktör (vpj)

   

  RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ

  Matti Rautiola, yliasiamies

   

  LPR-ARKKITEHDIT OY

  Ola Laiho, arkkitehti (vpj)

   

  VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

  Heikki Saarento, suunnittelujohtaja (pj)

   

  SCHAUMAN ARKKITEHDIT OY

  Frank Schauman, arkkitehti

   

  SISUSTUSARKKITEHDIT RY/SIO

  Mari Sonntag, sisustusarkkitehti


  VALTUUSKUNNAN VALITSEMAT JÄSENET:

  Benito Casagrande, arkkitehti

  Soilikki Franssila, arkkitehti

  Caterina Casagrande-Mäkelä, arkkitehti

  Henri Terho, erityisasiantuntija

  Paula Keskikastari, arkkitehti

  Markku Leppälehto, aluepäällikkö, diplomi-insinööri

  Maarit Kaipiainen, arkkitehti

  Ulrika Grägg, intendent

 • Bryggman-säätiö on merkitty säätiörekisteriin
 • Bryggman-säätiö, ruotsiksi Bryggmanstiftelsen, on merkitty säätiörekisteriin 18.4.2013. Säätiön merkitseminen säätiörekisteriin sinetöi sen perustamisprosessin ja mahdollistaa säätiön toiminnan käynnistämisen.

   

  Bryggman-säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön tarkoituksena on vaalia arkkitehti Erik Bryggmanin ja sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin humaania arkkitehtuuriperintöä sekä edistää ja tukea arkkitehtuurin, rakennetun ympäristön ja rakentamisen monitieteellistä tutkimusta ja kehittämistyötä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan perustamalla Bryggman-instituutin, ylläpitämällä sitä ja hankkimalla sen toimintaan rahoitusta apurahoina, lahjoituksina sekä julkisen ja yksityisen sektorin pysyväisluonteisina rahoitussopimuksina. Bryggman-instituutti luo arkkitehtuurikasvatuksen toteuttajaverkoston ja kehittää arkkitehtuurikasvatuksen toimintamalleja. Instituutti ideoi ja välittää arkkitehtuurikasvatuksen sisältöjä niin julkisille kuin yksityisille toimijoille. Lisäksi Bryggman-instituutti osallistuu erillisiin hankkeisiin.

   

  Bryggman-säätiön perustajat ovat:

  Turun kaupunki

  Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

  Kiinteistösäätiö

  Turun Yliopistosäätiö

  Turun ylioppilaskyläsäätiö

  Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry

  Turun Yliopisto

  Åbo Akademi

  Åbo Akademis Studentkår

  Rakennustietosäätiö

  LPR-arkkitehdit Oy

  Varsinais-Suomen liitto

  Schauman Arkkitehdit Oy

  Sisustusarkkitehdit ry/SIO

   

  Säätiön toimielimiä ovat hallitus ja valtuuskunta. Lisäksi säätiölle on tarkoitus rekrytoida asiamies. Säätiön toiminnan tueksi perustetaan neuvoa-antavia ja valmistelua tukevia työryhmiä. Tarkoituksena on, että työryhmiä olisivat arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen työryhmä, tutkimustyöryhmä sekä täydennyskoulutustyöryhmä.

   

  Säätiön hallitukseen kuuluu kuusi henkilöä. Hallitus valvoo säätiön sääntöjen toteuttamista, ottaa palvelukseen säätiön toimihenkilöt sekä hyväksyy tarpeelliset johto- ja toimintasäännöt.

   

  Säätiön valtuuskunnassa on 24 jäsentä, jotka ovat osittain perustajajäsenten valitsemia ja osittain valtuuskunnan valitsemia.  Valtuuskunnan tehtävänä on tukea säätiön tarkoituksen toteutumista, tukea Bryggman-instituutin käynnistämistä ja toimintaa sekä ylläpitää ja tukea yhteistyötä säätiön ja eri sidosryhmien välillä.


<< < Sivu 3 / 3