Uutiset
 • Erik Bryggman 120 vuotta -seminaari Turussa 7.2.2011
 • Erik Bryggmanin syntymäpäivänä 7.2. järjestettiin pyhän tilan käsitettä tarkasteleva seminaari Bryggmanin merkittävimmässä työssä, Turun Ylösnousemuskappelissa. Henrikin seurakunta ja Bryggman-instituutti järjestivät seminaarin yhdessä. Tilaisuuden teemaa valotti neljä esitelmää. Lisäksi saatiin nauttia lauluyhtye Morelin esittämistä koraaleista ja Sibeliuksen lauluista. Ennen seminaaria laskettiin seppele Bryggmanin perhehaudalle kappelin edustalla. Seminaariin osallistui kuulijoita kappelin täydeltä, noin 200 henkeä. Ylösnousemuskappelin valmistumisesta tulee 70 vuotta huhtikuussa 2011.
 • Instituutin ja säätiön valmistelu vuosina 2009-2010
 • Bryggman-säätiötä ja -instituuttia valmistellaan Varsinais-Suomen taidetoimikunnassa. Pääasiallisena rahoituksena on maakunnan kehittämisraha. Valmisteluhankkeella on ohjausryhmä, johon kuuluu arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin, maankäytön suunnittelun, rakennusteollisuuden ja tutkimuksen edustajia. Puheenjohtajana toimii professori Harri Andersson Turun yliopistosta.

  Säätiön säännöt valmisteltiin jo syksyllä 2009. Ohjausryhmä päätti vuoden 2010 alussa, että käytetetään nimiä Bryggman-säätiö ja -instituutti (aiemmin: Erik Bryggman -säätiö ja -instituutti). Lyhyempien nimien voi katsoa viittaavaan joko Erik Bryggmaniin tai Carin Bryggmaniin.

  Säätiön perustajajäsenten ja peruspääoman kokoaminen alkoi marraskuussa 2009. Vuoden 2010 loppuun mennessä on 15 instituutiota ja yritystä ilmoittanut lahjoituksesta. Muutamien kanssa ovat neuvottelut vielä käynnissä. Perustajatahojen edustajat kokoontuvat alkuvuodesta 2011 viimeistelemään säännöt ja valitsemaan säätiölle hallituksen. Säännöt toimitetaan rekisteröitäväksi Patentti- ja rekisterihallitukseen.
 • Instituutin toimintalinjat
 • Instituutin käytännön toimet muotoutuvat kolmen pääasiallisen toimintalinjan varaan: eri-ikäisten arkkitehtuurikasvatus, rakennetun ympäristön toimijoiden ammatillinen täydennyskoulutus sekä rakennetun ympäristön tutkimus.

  Vuonna 2010 instituutin valmisteluhanke on luonut suhteita etenkin arkkitehtuurikasvatuksessa. Kupittaan Seikkailupuistossa toimivan lasten Arkkitehtuurikoulu Erkkerin kanssa on tehty yhteistyötä. Arkkitehtuurikasvatuksen osuudesta lukioiden taideopetuksessa on neuvoteltu Turussa. Aikuisten arkkitehtuurikasvatuksessa on käynnistetty yhteistyö Vakka-Suomen kansalaisopiston kanssa.

  Yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa on tekeillä hanke Rakennuskulttuurimatkailu Varsinais-Suomessa (Rakuma). Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeeseen 10 000 €:n avustuksen. Hanke toteutetaan lukuvuonna 2010--11, pääosapuolena Turun amk.
 • Instituutin yleisötapahtumia vuonna 2010
 • Instituutti järjesti kolme yleisölle suunnattua seminaaria. Seminaari Kauneusihanteita Turussa pidettiin 12.4. Teemana oli klassisismi ja aihetta valotti kolme eri alojen esitelmää. Tilaisuudessa oli läsnä noin 120 henkeä.

  Syyskaudella oli arkkitehtuurin ja elokuvan suhteita tarkasteleva seminaari Modernin lumous samalla ohjelmalla 21.9. Turussa ja 28.10. Salossa. Turussa oli lähes 50 osallistujaa ja Salossa parikymmentä.
<< < Sivu 15 / 15